HÍREK

Elhunyt Ürge Zoltán tagtársunk

Elhunyt Ürge Zoltán tagtársunk

Fájdalommal és részvéttel tudatjuk, hogy Tagtársunk, Ürge Zoltán elhunyt.
Zoltán hamvasztás utáni búcsúztatását 2017. augusztus 26. napján, szombaton, 14.00 órakor a Lélekhajó Temetkezés kegyeleti termében tartják, világi szertartás szerint. A cím: IX. kerület Budapest, Ernő u. 30-34. Kérjük, hogy kegyeletüket egyetlen szál virággal fejezzék ki gyászolói.

Családjának az alábbi úton nyújthatunk segítséget:

K&H: Sánta Ágnes, 10401921-85575649-57571022
(IBAN +HU53)

 Zoli, nyugodj békében!

A rendezvénytechnikai szakterületek oktatásának fejlesztése – Az MPRT javaslatai

A rendezvénytechnikai szakterületek oktatásának fejlesztése – Az MPRT javaslatai

“A rendezvénytechnikai szakterületek oktatásának fejlesztése” címmel a Sceni Tech kiállításon ismertette oktatási programjavaslatát az MPRT vezetése.

Az egyesület két esztendeje működik együtt a szakterület OKJ képzésében részt vevő Szent György Média és Informatikai Szakközépiskolával. Az intézményben jelenleg Hangmester képzés folyik, az egyesület öt tagja is tanítja a leendő kollégákat. Az iskola akkreditálta a fénytechnikai képzést is, megkezdődött a várhatóan 2018-ban induló oktatás előkészítése.

Egyesületünk képviselői először az MPRT szervezésében lezajlott hang- és fénytechnikai kurzusokról adtak tájékoztatást, majd ismertették a két év alatt szerzett tapasztalatok alapján kialakított, az oktatás fejlesztését célzó javaslataikat. Mindezt, egyfajta program-, vagy vitaindító gyanánt honlapunkon is ismertetjük.

 

A Hangmester képzés helyzete

Már önmagában a képzés elnevezése sem szerencsés, inkább marketing fogás, hiszen az OKJ képzési formában nem létezik mester fokozat. Ilyen csak bizonyos felsőfokú intézményekben lehetséges, a diplomaszerzést követően. A megszerzett tudás középszintű fokozatát jobban jellemezné a hang technikus megnevezés.

Félre téve a formalitásokat először célszerű áttekinteni a mára kialakult helyzetet.

A 2014-ben megalakult MPRT a szakma képviselete mellett egyik legfontosabb feladatának tekinti az oktatásunk helyzetének javítását. Társaságunk szakmai jellegét az is jól demonstrálja, hogy tagjaink között vállalkozások tulajdonosai, cégvezetők, kisvállalkozók és munkavállalók is vannak. Ennek okán, és a tagságtól érkező információk alapján jól felmérhető és elemezhető a képzés hiányosságai. Ha a színház, a filmgyártás, a televíziózás, a rádiózás, a zenei és más rendezvények, koncertek állandó és nélkülözhetetlen résztvevői vagyunk, és teljesítményünk a minőség meghatározó eleme, akkor ezt tükrözni kell az oktatásunk színvonalának is. Egyre inkább igénnyé válik a modern technikát és technológiát oktató, a munkaerő piacon jól használható korszerű tudás.

A vállalkozások ezt már egyre erőteljesebben igénylik. Már most tetten érhető a képzett munkaerő hiánya. Ezt tükrözi az a tény is, hogy a közintézményekben, színházakban egyre több a betöltetlen állás. A zeneipar szolgáltatói szektora egyre nehezebben tudja kielégíteni a megnövekedett igényeket a szakember hiány miatt, melynek eredménye a szolgáltatási minőség romlása.

Az MPRT megalakulása óta sikeresen szervez alapszintű és haladó szakmai kurzusokat, elsősorban a gyorsan fejlődő technikai újdonságokra fókuszálva, de ezek az előadások nem pótolhatják az oktatás hiányosságait. Igyekeztünk a fiatalok számára vonzóvá tenni a szakmánkat, ezért lehetőséget biztosítottunk az iskolák számára, hogy szervezetten látogathassák az előadásokat.

Újra kell gondolni és strukturálisan is a helyére kell illeszteni a képzést. Nem lehet a szakma oktatását csak piaci alapokra helyezni, mert rövid időn belül nem lesz szakember, aki a technikai eszközöket üzemeltetni tudja. A minőségi képzés drága, ennek költségeit egy még nem keresőképes fiatal családi és/vagy normatív támogatás nélkül nem tudja fedezni, ez nem is lehet elvárás. Nem csak a hangmester képzés szorul reformra, a rendezvényipar más ágazatainak, a világosítók, a vizuáltechnika, a színpadtechnika oktatása sem megoldott. Nincsenek erre szakosodott iskolák, illetve szakképzési formák.

Hiányoznak az alkalmas, megfelelő felkészültséggel rendelkező tanárok és oktatók. Az iskolákban tanítók nagy többségének nagy szakmai gyakorlata van, de hiányosak a tanításhoz elengedhetetlen pedagógiai ismereteik.

Az elmúlt években az OKJ-s hangmester oktatás tartalmát és mérését illetően voltak változtatások, de ezek jelentős stratégiai eredményt nem hoztak, a színvonal nem változott. Ennek egyik oka, hogy a tananyag nem követte a technika fejlődését, másrészt a különböző munkakörök betöltéséhez (filmhang, színház, stúdió, koncerthangosítás, hangrendszerek tervezése és üzemeltetése, rádiózás, televíziózás, stb.) speciális szakmai ismeretek szükségesek.

Hiányzik egy tartalmilag szakmai konszenzuson alapuló új alaptankönyv, és kevés a magyar nyelvű szakirodalom. A hangmesterek tanítása és vizsgáztatása, bár többszöri javításon is átesett, ma is egy húsz évvel korábban íródott könyv alapján történik. A digitális technika fejlődése megfelelő szinten nem jelenik meg a tananyagba.

Az iskolákban a gyakorlati oktatás sem megoldott. Az intézmények kevés, és jórészt elavult szemléltető eszközökkel rendelkeznek, támogatás hiányában a modern berendezések beszerzése lehetetlen, ennek finanszírozási feltételei nem megoldottak. A gyakorlati képzés megszervezésében nem tudnak részt venni a szakmát professzionális szinten űző szolgáltatók, ahol rendelkezésre áll a szaktudás, a szakmai gyakorlat és tapasztalat, és a legmodernebb eszközpark. Ezek a szolgáltatók tudnak munkalehetőséget biztosítani akár már a képzés közben, majd sikeres vizsga után a hallgatóknak.

A fenti megállapításokat figyelembe véve, a szakmai oktatásunkról felelősséggel gondolkodva az alábbi javaslatokat tesszük.

 1. A hangmester képzést végző iskolák számára az oktatási törvénynek megfelelő, de korszerű és egységes pedagógiai program kidolgozása szükséges.
 2. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak újragondolása után annak átdolgozását javasoljuk. Ennek kapcsán felmerült az az igény, hogy a két éves OKJ hangmester alapképzés egy további egy éves szakirányú képzéssel egészüljön ki. Ennek oka, hogy más műszaki ismereteket igényel egy színházban, a filmgyártásban, a médiában, a hangfelvételi stúdióban, a rendszer installációban, vagy a rendezvény szolgáltatásban dolgozó hang technikus.
 3. Szakpedagógus utánpótlás képzése, és továbbképzése szükséges.
 4. A diákok szakmai és élettani alkalmasságát mérő felvételi rendszer kidolgozását és bevezetését javasoljuk.
 5. A megújuló képzés feltétele új, szakmai konszenzuson alapuló, a mai tudásszintnek megfelelő alaptankönyv és szaktárgyi kiegészítő jegyzetek írása, kiadása.
 6. Az iskolai oktatást kiegészítő szakmai programok számára pályázati forrásokat kell biztosítani. A zeneipari technikai szakemberek képzését a növekvő munkaerőhiány miatt nem lehet csak piaci alapon kezelni. A kevés államilag finanszírozott hely elosztása az iskolák oktatási színvonalának megfelelően történjen, ebben a szakmai szervezeteknek legyen véleményezési joga.
 7. A tanulók gyakorlati óráinak jelentős részét – szaktanári felügyelet mellett – intézményekhez, színházakhoz, klubokhoz, rendezvény szolgáltatókhoz javasoljuk kiszervezni. Az iskolákban a színvonalas gyakorlati oktatásra a korszerű technikai eszközök hiánya okán nincs teljes lehetőség. Az erre alkalmas partnerek kiválasztását, a szakmai felügyeleti jogot az illetékes hivatalok mellett az oktatási centrumok és a szakmai szervezetek láthatják el.
 8. A szolgáltató iparban részt vevő vállalkozások számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a hangmester képzésben részt vevők tanulmányait segíthessék. Erre alkalmas lehet egy felnőttképzést (átképzést) támogató ösztöndíj program, pályázati forrás, vagy állami támogatás igénybe vételével.
 9. Az iskolákat ösztönözni kell arra, hogy szakmai kiállításon, az oktatást népszerűsítő rendezvényeken vegyenek részt, a szakmai szereplők, az új technológiák megismerése és kapcsolatépítés céljából.

A szakmánk elismerését, a fiatal pályakezdők számára vonzóvá tételét csak széleskörű összefogással lehet megvalósítani. Az MPRT minden olyan szakmai együttműködésben részt vesz, amely szakmánk oktatásának és utánpótlásának valódi megújítását minőségi alapokon képzeli véghez vinni. Az MPRT fenti javaslatainak részben, vagy egészben történő felhasználásához, bármilyen további közzétételéhez a forrás (Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság) megjelölésével járul hozzá.”

 

Fonogram Életmű díjat kapott Nemes László

Fonogram Életmű díjat kapott Nemes László

A Fonogram zenei díj újkori történelme során immáron második alkalommal – a már megszokottnak mondható előadói életműdíj mellett – kiosztásra került egy, a zenészekért a háttérben dolgozó, őket támogató, menedzselő, a zenei életben kiemelkedőt alkotónak járó díj is.

A MAHASZ elnöksége úgy döntött, hogy 2017-ben munkásságáért Nemes Lászlónak adományozza e díjat.

Nemes László 1979-ben Kóbor Jánossal megépítette az első magán kézben levő stúdiót.  Az első lemez, mely itt készült, a Hungária együttes Rock & Roll Party című albuma volt. Ezt követte az Omega Arc, a P Mobil Mobilizmó, a Kft Macsaka az úton, LGT Popfesztivál, és jó néhány Omega nagylemez. Laci bá’ becenevén az „Öreg’ nevéhez fűződik az első magyarországi koncertlemez készítése, az Omega Élő Omega lemeze. Zenekarok, melyek indulásánál koncert hangmérnökként dolgozott: Hungária, Neoton, LGT, Skorpio, és évtizedekig az Omega. A hazai hangosítási ipar megteremtésének műszaki szakembere, számos ma is aktív hangtechnikus és hangmérnök első mestere. A díjat Szüts László, a MAHASZ elnöke adta át a Várkert Bazárban megtartott, élő televíziós közvetítésű gála keretében.

Az MPRT minden tagja nevében gratulálunk Nemes Lászlónak!

Véget ért az MPRT tavaszi hangtechnikai programja, folytatás ősszel

Véget ért az MPRT tavaszi hangtechnikai programja, folytatás ősszel

Sikeresen zárult az MPRT őszi-tavaszi, hangtechnikai tárgyú programsorozata. Százötvenen vettek részt az alábbi témájú előadásokon:

 • 2017. Január 18. – “Sub nap” (cardoid, end-fire, vonal, L/R)
 • 2017. Január 25. – Szakmaetika
 • 2017. Február 1. – Personal monitorok
 • 2017. Február 8. – Rendszermodellező szoftverek 1.1
 • 2017. Február 15. – Rendszermodellező szoftverek 1.2
 • 2017. Február 22. – Rendszermodellező szoftverek 1.3
 • 2017. Március 1. – Kv2 audio bemutató
 • 2017. Február 8. – DANTE protokol

A programok helyszíne idén is a Fonó Budai Zeneház volt, a sorozatra regisztrációval lehetett jelentkezni. Ebből is kiderült, hogy nem csak a szakmában már aktív kollégák voltak jelen a kurzusokon, a látogatók egyötöde az OKJ-s hangmesteri képzéseken résztvevő fiatalokból került ki. Örömmel tapasztaltuk, hogy 42 szakember vidékről látogatott el a Fonóba, ez is indokolja, hogy a nagy érdeklődésre számot tartó témákban további városokban is tartsunk szakmai napokat. A hagyományos őszi programjainkat terveink szerint így már négy városban tartjuk meg.

A programsorozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, sikerrel megnyert pályázati támogatással rendezhettük meg.

AZ EGYESÜLETRŐL

Az MPRT-t egy alulról szerveződő, már évek óta szunnyadó jogos kezdeményezés hívta étre. Az érdekképviselet hiánya a munkavégzés minden területén tetten érhető. Más érdekvédelmi szervezetek sem tudták, vagy nem is akarták maguk közé integrálni a rendezvényszolgáltató iparban dolgozókat. A rendezvénytechnikai munka speciális jellegét tekintve ezek a korábbi kezdeményezések már ennek okán sem valósulhattak meg. A szakma hosszú évek óta jogos erkölcsi és anyagi elismertetését sem tudta megvalósítani, pedig a munkánk a kultúra része, azt szolgálja. A színház, a filmgyártás, a televíziózás, a rádiózás, a zenei és- más rendezvények, koncertek állandó és nélkülözhetetlen résztvevői vagyunk, teljesítményünk a minőség meghatározó eleme. A területet érintő egységes és használható tudás megszerzésének hiánya is rég óta joggal felvetődő probléma. A képzések az oktatási rendszer perifériájára sodródtak, azok színvonal nem emelkedik. Ennek eredménye, hogy az egyre fejlettebb technikai eszközök ismerete szinte csak önképzéssel sajátítható el. Ez tükröződik az itt dolgozók munkavégzésében is, a szolgáltatás színvonala sok esetben nem megfelelő. A társaság megfogalmazott olyan belépési és tagsági kritériumokat, melyek a minőségi munka irányába vezetnek. Kidolgozta saját etikai kódexét. Fontosnak tartjuk a határon túl élők és dolgozók részvételét a szervezetbe, munkájuk, képzésük elősegítését szorgalmazzuk.

Az Egyesület céljai és tevékenysége:

A rendezvénytechnikai iparban dolgozók (hang, fény, látvány színpadtechnika és szállítók) egészének összefogása, szakmai, erkölcsi és anyagi képviselete, beleértve a határon túli tevékenykedőket is. A szakma megbecsülése és megbecsültetése szakmai, jogi és etikai téren egyaránt. Egységes, az oktatási rendszerbe beilleszthető használható elméleti tudás és szakmai gyakorlat megszerzésének elősegítése. Saját képzés a minősítő és a mentori rendszer segítségével, termék és technológiai bemutatók szervezése gyártók és képviseletek bevonásával. Konstruktív együttműködés az intézményekkel, munkaadókkal más szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel, rendezvényszervezőkkel, előadókkal, valamint a szórakoztatóipar más szereplőivel. A társaság folyamatos bővítése, valamennyi szakágazat bevonása az érdekvédelmi és képviseleti tevékenységbe. A működést és a saját szervezésű képzést elősegítő pályázatokon való részvétel. A tagoknak jogi tanácsadás és jogi képviselet nyújtásában való segítségadás. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, tehát párt érdekében nem végez politikai tevékenységet.

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság 2014. március 4-én megalakult, az alapító összejövetelen közel 140-en vettek részt. A találkozón elfogadott döntések alapján az egyesület vezetősége – az ehhez szükséges dokumentumok elkészítésével – kezdeményezte az egyesület bejegyzését. Az alapítás után az egyesület tagozatai megválasztották háromtagú vezetésüket, illetve az etikai bizottságba delegált tagtársaikat. Kialakult az MPRT elnöksége, mint ismeretes, a korábban megválasztott elnök, és a két elnökhelyettes mellett a tagozatok vezetői alkotják az elnökséget.

Alapítók: Benedeczki Tibor, Bognár Zsolt, Freund Ferenc, Gellért Tibor, Mundrucz Tamás, Pálfi József, Perjési Péter Tamás, Porkoláb Tamás, Schleer Miklós, Szűcs Gábor, Takács László, Zsidei János,

Az MPRT vezetése: Pálfi József „Spulni” – elnök, Szalma Zsuzsanna – alelnök, Zsidei János „Zsono” – alelnök

Hangtechnika tagozat: Kiss Vas János – tagozatvezető elnökségi tag, Marcell Miklós – tagozatvezető helyettes,  Fekete Gábor – tagozatvezető helyettes

Fénytechnika tagozat: Porkoláb Tamás „Egér” – tagozatvezető, elnökségi tag, Kiss Péter – tagozatvezető helyettes, Szabó Antal – tagozatvezető helyettes

Visual technika tagozat: Perjési Péter – tagozatvezető, elnökségi tag, Elcsics László – tagozatvezető helyettes, Mundrucz Tamás – tagozatvezető helyettes

Színpadtechnika tagozat: Gál Dezső – tagozatvezető, elnökségi tag, Benedeczki Tibor – tagozatvezető helyettes

Szállítás tagozat: Kondella Krisztián – tagozatvezető elnökségi tag, Simon László – tagozatvezető helyettes, Argerer Attila – tagozatvezető helyettes

Az etikai és felügyelő bizottság tagjai: Juhász György, Kiss Adrienn, Számvéber Sándor, Varga Gábor. Az egyesület titkára: választás alatt

A társaságnak tagja lehet minden 18. életévét betöltött magánszemély, aki igazolhatóan legalább 2 évet folyamatosan eltöltött ezzel a tevékenységgel, és elfogadja az alapszabályzatot. A szakmai gyakorlattal még nem rendelkező, de szakirányú képzésben részt vevők számára lehetőség van a junior tagságra. A junior tagság nem jár szavazati joggal. A belépés feltétele a tagsági díj megfizetése. A tagdíj éves mértékét a társaság éves döntéshozó közgyűlésén határozza meg. A befizetés történhet évi két részletben, a félévek első három hónapja során, vagy egyszeri éves fizetéssel, minden év március 31.-ig. A tagsággal nem csak jogok és kedvezmények járnak, de ahhoz szakmai és etikai kötelezettségek is tartoznak. A társaság alapszabálya és etikai kódexe a honlapon nyilvánosan hozzáférhető. A társaságot a tagok munkájukkal és viselkedésükkel mindig méltó módon képviselik. Elfogadják a szakma művelésének írott és íratlan etikai szabályait. Részt vállalnak a szakmai munkából, eljárnak a társaság rendezvényeire, oktatásokra, elfogadják a mindenkori besorolási rendszert.

TAGOZATOK


HANG TAGOZAT

FÉNY TAGOZAT

VIDEÓTAGOZAT

SZÍNPAD TAGOZAT

SZÁLLÍTÁS TAGOZAT

GALÉRIA

KAPCSOLAT

Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság -MPRT
Cím:
1116 Budapest, Sztregova út 3.
E-mail: mprt@mprt.eu